Realizacja obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO przez KAJA Komputer

autor: KAJA Komputerdata: 22.05.2018kategoria: Polityka prywatności

Szanowni Państwo

Informujemy, iż od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).
RODO zmienia sposób i zasady przetwarzania danych osobowych.
W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Niniejsza korespondencja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie muszą Państwo na nią odpowiadać.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach świadczenia usług serwisowych, zawierania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, hostingowych, oraz w innych uzasadnionych celach w tym w celach marketingowych, w celach windykacji nieopłaconych faktur za świadczone usługi czy w związku z wykonywaniem obowiązków nałożonych na Dostawcę usług i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Kto będzie administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych po 25 maja 2018 będzie Krzysztof Jasek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KAJA Komputer Krzysztof Jasek.
Dane do kontaktu do Administratora danych: ul. Pocztowa nr 11a , 67-400 Wschowa,
e-mail: handlowy@kajakom.pl tel. kontaktowy: 65 547 6000.

Dlaczego będziemy przetwarzać dane osobowe i przez jaki czas ?

Przetwarzanie danych nastąpi w celach takich jak:

• złożenie zamówienia na usługę i weryfikację w zakresie możliwości zawarcia umowy – przy czym weryfikacja jest oparta na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji bez udziału czynnika ludzkiego
– przez czas do zawarcia umowy;
• wykonanie i realizacja umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym w celu profilowania w zakresie w jakim dochodzi do automatycznego monitorowania zadłużenia z tytułu opłat za świadczone usługi wobec Administratora danych osobowych, a w konsekwencji automatyczne wysyłanie informacji o stanie zadłużenia oraz późniejszym zawieszeniu lub blokowaniu świadczenia usług – przez czas trwania umowy;
• wykonywanie obowiązków nałożonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa – ustawa o rachunkowości, ustawy podatkowe, ustawa prawo telekomunikacyjne, rozporządzenie w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych
– przez czas wykonywania obowiązków;
• cele marketingowe własnych usług i produktów, w tym poprzez profilowanie
– przez czas trwania umowy, a po wygaśnięciu umowy, za Państwa zgodą, przez okres do dwóch lat;
• cele związane z windykacją naszych należności, wynikających z umów i nieopłaconych faktur za świadczone usługi
– do czasu przedawnienia roszczeń.

Komu możemy przekazać Państwa dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora. Państwa dane przekazujemy:
1) podmiotom zapewniających obsługę prawną,
2) podmiotom obsługującym systemy informatyczne oraz obsługującym sieć telekomunikacyjną Administratora danych,
3) podwykonawcom, którzy realizują usługi związane ze świadczonymi na Państwa rzecz usługami w tym przedstawicielom handlowym, obsłudze technicznej, serwisowej, zewnętrznemu centrum rejestracji zgłoszeń telefonicznych (Call Center), zewnętrznemu dostawcy usługi SMS,
4) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,
5) ze względu na korzystanie przez Administratora z dofinansowań inwestycji ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa organom ustawowo uprawnionym do kontroli prawidłowości wydatkowania środków publicznych.

Jakie mają Państwa prawa w stosunku do swoich danych?

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przeniesienia danych do innego administratora danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. Możliwe jest także wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie i w dowolny sposób, lub zgłoszenie sprzeciwu. Przysługuje również skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest :

1) w celu świadczenia usług
– niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie.

2) w celu:
a) marketingu własnych usług i produktów,
b) windykacji,
c) odsprzedaży długów podmiotom zawodowo trudniącym się windykowaniem należności
– prawnie uzasadniony interes Administratora.

3) w celu marketingu własnych usług i produktów przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych – czyli z użyciem telefonu, bramki SMS kiedy zostanie wysłany SMS, z użyciem komputera kiedy zostanie wysłany e-mail
– na podstawie dobrowolnej zgody

4) w celu wykonywania obowiązków nałożonych przepisami prawa – jak przechowywanie danych księgowych, danych dla celów podatkowych, danych generowanych i przechowywanych w sieci telekomunikacyjnej na potrzeby ich przekazywania odpowiednim organom państwowym czy danych związanych z reklamacjami usług po rozwiązaniu umowy a przed upływem terminu 12 miesięcy (łącznie tzw. „retencja danych”)
– wykonywanie obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa.

Informujemy, iż podanie danych, których żądamy przy zawarciu umowy jest dobrowolne niemniej jednak są niezbędne dla wykonania umowy i świadczeniu na Państwa rzecz usług.

Polecane marki

KAJA Komputer Krzysztof Jasek

Wschowa, ul. Pocztowa 11a
Pn-Pt: 9:00 – 17:00
tel: (65) 547 60 00
handlowy@kajakom.pl

Sława, ul. Waryńskiego 43
Oddział czasowo nieczynny z zachowaniem obsługi telefonicznej i realizacją zamówień z dostawą do Klienta
tel: (65) 547 60 13
handlowy@kajakom.pl

chętnie pomogę
zadzwoń
(65) 547 6000