Rozbudowa i modernizacja sieci dostępu do Internetu w oparciu o technologie WIMAX.

TYTUŁ PROJEKTU

Rozbudowa i modernizacja sieci dostępu do internetu w oparciu o technologię WIMAX 

Projekt realizowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
II priorytet LRPO: „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”
Działanie 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa”
Tytuł projektu: “Rozbudowa i modernizacja sieci dostępu do Internetu w oparciu o technologię WIMAX””
Nr umowy: RPLB.02.01.00-08-165/08. Uzyskany poziom dofinansowania – 50% kosztów kwalifikowanych.
Stan projektu – inwestycja zakończona. 

PROJEKT FIRMY KAJA KOMPUTER: “Rozbudowa i modernizacja sieci dostępu do Internetu w oparciu o technologie WIMAX” uzyskał dofinansowanie z Uni Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa.

Informacje o projekcie: realizowany w ramach działania 2.1 LUBUSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności firmy KAJA Komputer. Cel główny i cele szczegółowe są zgodne z celem priorytetu II LRPO Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego działanie 1. Realizacja projektu przyczyni sie do dywersyfikacji działalności, poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając sie tym samym do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Jednocześnie są zgodne z celami strategicznymi województwa lubuskiego: pierwszym – spójnośa regionu, drugim – podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, trzecim – podniesienie poziomu technologicznego przedsiębiorstw. Projekt jest zgodny z celem szczegółowym LRPO – przyczynia sie rozwoju gospodarczego województwa, poprzez inwestycje na poziomie regionalnym i lokalnym, prowadzące do wzrostu zatrudnienia.

ZAKRES DZIAŁANIA

Zakres inwestycji obejmuje: – uruchomienie 4 stacji bazowych firmy AirSpan Networks – oraz blisko 50 stacji klienckich ProST. Stacja bazowa to nowoczesne i bardzo ekonomiczne rozwiązanie dedykowane do budowania taniego dostepu do Internetu z wysokimi parametrami jakościowymi. Stacja składa się z zewnętrznych modułów radiowych BSR, zasilacza i anteny sektorowej.  Stacja dzięki takim cechom jak prosta budowa, mały pobór mocy, niskie koszty i wysoka wydajności (10 Mbit/s realnego transferu FD na sektor przy kanale o szerokości ł,5 MHz), stanowi idealne rozwiązanie do budowy profesjonalnej sieci dostępowej. Stacja ProST Jest to stacja ze zintegrowaną anteną panelową. Od stacji prowadzi sie jeden kabel komputerowy przenoszący sygnał sieci komputerowej oraz zasilanie  Dostępne są moduły wewnętrzne współpracujące z ProST a pozwalające na podłączanie kanałów VoIP.   Zasięg obszaru usługowego wynosi maksymalnie ł0 km, natomiast prędkość transmisji może osiągnąć 10 Mbit/s. WiMAX stanowi alternatywę dla stałych łączy typu xDSL, zapewniając porównywalne przepływności. Stosowane w naszej sieci urządzenia posiadają certyfikat  WiMAX Forum Certified™ Products.

Polecane marki

KAJA Komputer Krzysztof Jasek

Wschowa, ul. Pocztowa 11a
Pn-Pt: 9:00 – 17:00
tel: (65) 547 60 00
handlowy@kajakom.pl

Sława, ul. Waryńskiego 43
Oddział czasowo nieczynny z zachowaniem obsługi telefonicznej i realizacją zamówień z dostawą do Klienta
tel: (65) 547 60 13
handlowy@kajakom.pl

chętnie pomogę
zadzwoń
(65) 547 6000