I/8.4/2015 Ogłoszenie o zbieraniu ofert na wykonanie usługi budowy przyłączy telekomunikacyjnych

OGŁOSZENIE O ZBIERANIU OFERT

na wykonanie usługi budowy przyłączy telekomunikacyjnych miejscowościach Łupice oraz Tarnów Jezierny w technologii światłowodowej w ramach projektu: Budowa sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu na terenie powiatu wschowskiego.

Numer ogłoszenia: I/8.4/2015 data zamieszczenia: 9.01.2015

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego, współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach działania 8.4. programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

I. ZAMAWIAJĄCY:

KAJA Komputer Krzysztof Jasek
67-400 Wschowa, Pocztowa 11a
NIP 697-100-64-80
tel 655407120, fax 655407121

www.kajakom.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

W trakcie realizacji projektu: Budowa sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu na terenie powiatu wschowskiego zamierzamy zlecić wykonanie:

 • przyłączy telekomunikacyjnych w miejscowościach Łupice oraz Tarnów Jezierny (gmina Sława) od istniejących zakończeń Lubuskiej Sieci Szerokopasmowej (Orange Polska) do budynków Remiz OSP) do technologii światłowodowej

III. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 • Na odcinku od zakończenia istniejącej szafy ORANGE Polska do budynku remizy OSP w każdej z miejscowości należy wybudować instalację doziemną
 • Pomiędzy zakończeniami sieci ma zostać ułożony kabel światłowodowy (minimalnie 8 włóknowy)
 • Wykonawca ma wykonać zakończenia kabla oraz dostarczyć urządzenia aktywne pozwalające na transmisję
  • Wykonawca w ramach działania ma wykonać niezbędną dokumentację projektową:
  • na potrzeby ORANGE Polska (właściciela zakończenia sieci)
  • związaną z budową przyłącza telekomunikacyjnego od zakończenia ORANGE Polska do budynków (w tym mapa do celów projektowych, projekt i inwentaryzacja powykonawcza)
  • zakres prac oraz materiałów związanych z wykonaniem przyłącza:

DLA MIEJSCOWOŚCI ŁUPICE:

LP. Czynność Jednostka Ilość
1. Wykonanie przekopu otwartego m 211
2. Wykonanie przecisku gr. Kat. III – rura RHDPEp 110/6,3 m 9
3. Budowa rurociągu doziemnego – rura HDPE40/3,7 m 220
4. Umocowanie rurki HDPE40/3,7 na ścianie – cegła m 15
5. Wciąganie kabla 8×50/125 8J -fi8mm do rurki HDPE 40/3,7 – otwór wolny m 220
6. Wprowadzenie kabla OTK do budynku szt.  1 (10mb)
7. Spawanie kabla jednodomowego szt. 8

MATERIAŁ

LP. Materiał Jednostka Ilość
1. Wykonan m 245
2. Rura HDP 40/3,7 m 220
3. Rura ochronna DVR 50 m 14
4. Przełącznica światłowodowa 8j m 1
5. Switch zarządzany POE 8×10/100/1000 + 1x SFP szt. 1

DLA MIEJSCOWOŚCI TARNÓW JEZIERNY 

LP. Czynność Jednostka Ilość
1. Wykonanie przekopu otwartego m 50
2. Wykonanie przecisku gr. Kat. III – rura RHDPEp 110/6,3 m
3. Budowa rurociągu doziemnego – rura HDPE40/3,7 m 50
4. Umocowanie rurki HDPE40/3,7 na ścianie – cegła m 15
5. Wciąganie kabla 8×50/125 8J -fi8mm do rurki HDPE 40/3,7 – otwór wolny m 50
6. Wprowadzenie kabla OTK do budynku szt. 1 (10m)
7. Spawanie kabla jednodomowego szt. 8

MATERIAŁ

LP. Materiał Jednostka Ilość
1. Kabel jednodomowy m 75
2. Rura HDP 40/3,7 m 50
3. Przełącznica światłowodowa szt. 1
4. Switch zarządzany POE 8×10/100/1000 + 1x SFP szt. 1

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o cenę (zamówienie poniżej 14000 euro netto)
 2. KRYTERIA OCENY OFERT
  Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 3. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
  Pisemnie na adres: KAJA Komputer, 67-400 Wschowa, Pocztowa 11a
  Faxem na nr: 655407121
  Email na adres:  kaja@wschowa.com.pl
  w terminie do 16 stycznia 2014 do godz. 15
 4. WYMAGANE DANE W OFERCIE
  Informacja o czasie realizacji zlecenia, okres gwarancji, producencie i typie zaproponowanych urządzeń oraz kabla. Cena wykonania przyłącza netto w PLN. Podana cena powinny zawierać wszystkie koszty związane z dostarczeniem urządzeń oraz wykonaniem instalacji do wskazanych lokalizacji
 5. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Zamawiający zakłada realizacje zamówienia w jednym etapie.
 6. Wymagany termin realizacji zamówienia: 15.02.2015
 7. INFORMACJE DODATKOWE O FINANSOWANIU PROJEKTU:
  Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach działania 8.4. programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zamawiający posiada uzgodnienia z Gminą Sława, oraz Powiatem Wschowskim i ORANGE Polska na budowę obu przyłączy.

Polecane marki

KAJA Komputer Krzysztof Jasek

Wschowa, ul. Pocztowa 11a
Pn-Pt: 9:00 – 17:00
tel: (65) 547 60 00
handlowy@kajakom.pl

Sława, ul. Waryńskiego 43
Oddział czasowo nieczynny z zachowaniem obsługi telefonicznej i realizacją zamówień z dostawą do Klienta
tel: (65) 547 60 13
handlowy@kajakom.pl

chętnie pomogę
zadzwoń
(65) 547 6000