III/8.4/2012 Ogłoszenie o zbieraniu ofert na stacje bazowe WIMAX

OGŁOSZENIE O ZBIERANIU OFERT

na zakup i dostawę urządzeń w ramach projektu: Budowa sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu na terenie powiatu wschowskiego

Numer ogłoszenia: III/8.4.2012 data zamieszczenia: 30.11.2012

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego, współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach działania 8.4. programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

I. ZAMAWIAJĄCY:

KAJA Komputer Krzysztof Jasek
67-400 Wschowa, Pocztowa 11a
NIP 697-100-64-80
tel 655407120, fax 655407121

www.kajakom.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

W trakcie realizacji projektu: Budowa sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu na terenie powiatu wschowskiego zamierzamy zakupić:

 • 3 nowe, kompletne stacje bazowe WiMax, wraz z antenami, modułem zasilania i oprogramowaniem
 • 30 stacji klienckich WiMax typu zewnętrznego

III. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

STACJE BAZOWE:

– praca w paśmie 3,4 GHz – 3,5 GHz
– możliwość konfiguracji kanałów o szerokości 3.5 MHz, 7 MHz, 10 MHz
– możliwość pracy w standardzie LTE
– maksymalna moc transmisji: 2×33 dBm (MIMO)
– synchronizacja GPS
– duplex TDD
– wspierane modulacje: QPSK, 16-QAM, 64-QAM
– stacja bazowa w obudowie outdoor
– anteny 900 dualne (MIMO) certyfikowane przez producenta stacji bazowej
– zgodność ze standardem IEEE802.16e (mobilny WiMAX)

URZĄDZENIA KLIENCKIE:

– urządzenie klienckie w obudowie outdoor
– praca w paśmie 3,4 GHz – 3,8 GHz
– wspierane modulacje: QPSK, 16-QAM, 64-QAM

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o cenę (zamówienie powyżej 14000 euro netto)
 2. KRYTERIA OCENY OFERT
  Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 3. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
  Pisemnie na adres: KAJA Komputer, 67-400 Wschowa, Pocztowa 11a
  Faxem na nr: 655407121
  Email na adres: kaja@wschowa.com.pl
  w terminie do 10 grudnia 2012 do godz. 15
 4. WYMAGANE DANE W OFERCIE
  Informacje o producencie, oznaczenie producenta, nazwa i model urządzenia, okres gwarancji
  Cena jednostkowa urządzenia netto w PLN wraz z podaniem kursu przeliczeniowego na dzień złożenia oferty. Dopuszczamy składanie oferty cenowej w EURO oraz USD.
 5. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Zamawiający zakłada realizacje zamówienia w jednym etapie. Zamawiający dopuszcza zmianę ilości zamawianego sprzętu.
 6. INFORMACJE DODATKOWE O FINANSOWANIU PROJEKTU:
  Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach działania 8.4. programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

Do pobrania: ogłoszenie wraz z formularzem ofertowym.

Polecane marki

KAJA Komputer Krzysztof Jasek

Wschowa, ul. Pocztowa 11a
Pn-Pt: 9:00 – 17:00
tel: (65) 547 60 00
handlowy@kajakom.pl

Sława, ul. Waryńskiego 43
Oddział czasowo nieczynny z zachowaniem obsługi telefonicznej i realizacją zamówień z dostawą do Klienta
tel: (65) 547 60 13
handlowy@kajakom.pl

chętnie pomogę
zadzwoń
(65) 547 6000