IV/8.4./2014 Zapytanie o dostawę, i wybudowanie masztów telekomunikacyjnych na terenie gminy Szlichtyngowa

OGŁOSZENIE O ZBIERANIU OFERT NA

Zakup, dostawę i posadowienie masztów telekomunikacyjnych w ramach projektu: Budowa sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu na terenie powiatu wschowskiego

Numer ogłoszenia: IV/8.4/2014 data zamieszczenia: 18 lipca 2014

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach działania 8.4. programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

I. ZAMAWIAJĄCY:

KAJA Komputer Krzysztof Jasek
67-400 Wschowa, Pocztowa 11a
NIP 697-100-64-80
tel 655407120, fax 655407121
www.kajakom.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

W trakcie realizacji projektu: Budowa sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu na terenie powiatu wschowskiego zamierzamy zlecić dostawę i wybudowanie do 3 nowych masztów telekomunikacyjnych:

 • o wysokości umożliwiającej montaż anten na wysokości min 10 m.n.p.t o kratownicowej konstrukcji ze stali lub aluminium o boku min. 40 cm i podstawie umożliwiającej montaż masztu bez odciągów w miejscowościach Dryżyna (1 szt) oraz Gola (2 szt) gm. Szlichtyngowa.

 III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż masztów o konstrukcji kratownicy przestrzennej o przekroju trójkąta równobocznego o boku min 40,0 cmw najwęższym miejscu wieży do posadowienia na gruncie.

Przeznaczenie masztu: Maszt ma służyć do zainstalowania na nim anten sektorowych i panelowych do przekazu internetowego. Maszt nie powinien mieć wpływu na stan środowiska naturalnego. Powinien pozwolić na montaż anten zainstalowanych na 2,0 metrowym odcinku górnej części masztu o łącznej powierzchni do 1,5m2 i masie do 20kg. Wieża (jeśli wymaga tego materiał z której zostanie wykonana) powinna być zabezpieczona antykorozyjnie w sposób umożliwiający jej eksploatację przez okres 10 lat. Konstrukcja masztu powinna umożliwiać wejście instalatora w celu serwisowania urządzeń bez dodatkowego wyposażenia.

Oferta wykonawcy musi uwzględniać koszty:

 • wszelkich formalności koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę wieży ( tj wykonanie projektu, akceptacja i uzgodnienie projektu)
 • dostarczenia wieży,
 • wykonania przyłącza energetycznego, oraz instalacji odgromowej
 • wykonania fundamentu,
 • montażu wieży, oraz dostarczonych przez zamawiającego kompletnych (w raz okablowaniem) urządzeń (tj maksymalnie: dwóch zakończeń radiolinii oraz trzech stacji bazowych WiFi)
 • przygotowania i dostarczenia zamawiającemu dokumentacji eksploatacyjnej dla konstrukcji.

 Przyłącze energetyczne powinno spełniać następujących warunki

 • przyłącze będzie funkcjonować jako podlicznik – uzyskanie zgody na przyłączenie należy do zamawiającego
 • odległość od miejsca podłączenia do istniejącej sieci elektrycznej – do 25m
 • przyłącze ma zostać wyposażone w szafkę rozdzielczą, zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciwprzepięciowe o mocy do 100W
 • szafka rozdzielcza powinna spełniać wymogi ochrony IP65, zapewniać ochronę przed dostępem osób niepowołanych, być na stałe przytwierdzona do podłoża lub konstrukcji masztu, oraz po zainstalowaniu w/w urządzeń umożliwić instalację zestawu akumulatorów i zasilacza buforowego o wymiarach 25x40x50 cm

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o cenę/przetarg (zamówienie poniżej /powyżej 14000 euro netto)
 2. Kryteria oceny ofert: ofert: najniższa cena.

V. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Pisemnie na adres: KAJA Komputer, 67-400 Wschowa, Pocztowa 11a
Faxem na nr: 655407121
Email na adres: kaja@wschowa.com.pl
w terminie do 28 lipca 2014 do godz. 15

VI. WYMAGANE DANE W OFERCIE

Typ masztu (materiał i rodzaj konstrukcji) i jego wysokość, nazwa i oznaczenie producenta, okres gwarancji, wymagania dotyczące serwisowania konstrukcji, okres ważności oferty, czas realizacji zamówienia. Cena jednostkowa netto w PLN konstrukcji oraz usług związanych z jej posadowieniem.

VII. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca dopuszcza:

 • realizacje zamówienia w etapach.
 • zmianę ilości zamawianych masztów.

Zamawiający dopuszcza:

 • realizację zlecenia poprzez podwykonawców

VIII. INFORMACJE DODATKOWE O FINANSOWANIU PROJEKTU:

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach działania 8.4. programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

Prosimy o składanie ofert przy użyciu załączonego FORMULARZA.

Polecane marki

KAJA Komputer Krzysztof Jasek

Wschowa, ul. Pocztowa 11a
Pn-Pt: 9:00 – 17:00
tel: (65) 547 60 00
handlowy@kajakom.pl

Sława, ul. Waryńskiego 43
Oddział czasowo nieczynny z zachowaniem obsługi telefonicznej i realizacją zamówień z dostawą do Klienta
tel: (65) 547 60 13
handlowy@kajakom.pl

chętnie pomogę
zadzwoń
(65) 547 6000