IV/8.4/2012 Ogłoszenie o zbieraniu ofert na wykonanie usługi budowy przyłącza telekomunikacyjnego

OGŁOSZENIE O ZBIERANIU OFERT NA

wykonanie usługi budowy przyłącza telekomunikacyjnego w technologii światłowodowej w ramach projektu: Budowa sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu na terenie powiatu wschowskiego

Numer ogłoszenia: IV/8.4.2012 data zamieszczenia: 07.12.2012

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego, współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach działania 8.4. programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

I. ZAMAWIAJĄCY:

KAJA Komputer Krzysztof Jasek
67-400 Wschowa, Pocztowa 11 a
NIP 697-100-64-80
tel 655407120, fax 655407121

www.kajakom.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

W trakcie realizacji projektu: Budowa sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu na terenie powiatu wschowskiego zamierzamy zlecić wykonanie:

 • przyłącza telekomunikacyjnego pomiędzy węzłem dystrybucyjnym w Sławie, ul. Waryńskiego 43 a punktem dystrybucyjnym w Sławie, ul. Rynek (wieża kościelna) w technologii światłowodowej

III. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 • Budowa przyłącza ma zostać wykonana z wykorzystaniem tam gdzie jest to możliwe kanalizacji teletechnicznej TP.
 • Na odcinku od zakończenia istniejącej kanalizacji TP należy wybudować własną instalację doziemną
 • Pomiędzy zakończeniami sieci ma zostać ułożony kabel światłowodowy
 • Wykonawca ma wykonać zakończenia kabla oraz dostarczyć urządzenia aktywne pozwalające na transmisję pasma 1GB/s
 • Wykonawca w ramach działania ma wykonać niezbędną dokumentację projektową:
 1. na potrzeby TP (właściciela kanalizacji teletechnicznej)
 2. związaną z budową przyłącza telekomunikacyjnego od zakończenia kanalizacji TP do budynków

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o cenę (zamówienie poniżej 14000 euro netto)
 2. KRYTERIA OCENY OFERT
  Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 3. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
  Pisemnie na adres: KAJA Komputer, 67-400 Wschowa, Pocztowa 11 a
  Faxem na nr: 655407121
  Email na adres: kaja@wschowa.com.pl
  w terminie do 14 grudnia 2012 do godz. 12
 4. WYMAGANE DANE W OFERCIE
  Informacja o czasie realizacji zlecenia, okres gwarancji, producencie i typie zaproponowanych urządzeń oraz kabla. Cena wykonania przyłącza netto w PLN. Podana cena powinny zawierać wszystkie koszty związane z dostarczeniem urządzeń oraz wykonaniem instalacji do wskazanych lokalizacji
 5. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Zamawiający zakłada realizacje zamówienia w jednym etapie.
 6. INFORMACJE DODATKOWE O FINANSOWANIU PROJEKTU:
  Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach działania 8.4. programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

Polecane marki

KAJA Komputer Krzysztof Jasek

Wschowa, ul. Pocztowa 11a
Pn-Pt: 9:00 – 17:00
tel: (65) 547 60 00
handlowy@kajakom.pl

Sława, ul. Waryńskiego 43
Oddział czasowo nieczynny z zachowaniem obsługi telefonicznej i realizacją zamówień z dostawą do Klienta
tel: (65) 547 60 13
handlowy@kajakom.pl

chętnie pomogę
zadzwoń
(65) 547 6000