IV/8.4/2013 Ogłoszenie o zbieraniu ofert na budowę infrastruktury dla stacji bazowej na wieży kościelnej we Wschowie

OGŁOSZENIE O ZBIERANIU OFERT NA

wykonanie instalacji sieci optycznej oraz infrastruktury na wieży kościelnej w miejscowości Wschowa w ramach projektu:  „Budowa sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu na terenie powiatu wschowskiego”

Numer ogłoszenia: IV/8.4.2013 data zamieszczenia: 8.11.2013.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego, współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach działania 8.4. programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – Zapewnienie dostepu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

I. ZAMAWIAJĄCY:

KAJA Komputer Krzysztof Jasek
67-400 Wschowa, Pocztowa 11a
NIP 697-100-64-80
tel 655407120, fax 655407121

www.kajakom.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

W trakcie realizacji projektu: Budowa sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu na terenie powiatu wschowskiego zamierzamy zlecić wykonanie:

 • wykonanie i montaż platformy umożliwiającej montaż i serwisowanie urządzeń
 • wykonanie i montaż elementów typu maszty, szafy rozdzielcze
 • instalacji sieci optycznej od istniejącego zakończenia do urządzeń nadawczych (ok 40m)

III. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 W zakresie instalacji sieci optycznej :

 • instalację pionową o długości około 40 m, wewnętrzną od podstawy wieży do jej szczytu, wraz z zakończeniami oraz urządzeniami aktywnymi

W zakresie budowy infrastruktury na wieży należy wykonać i zamontować:

 • platformę na jednym poziomie wieży o powierzchni ok. 10 m2
 • maszty umożliwiające montaż anten ze stali nierdzewnej o przekroju 40mm i długości do 1m każdy
 • szafę rozdzielczą 19” 10U, metalową (2 szt)

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o cenę (zamówienie poniżej 14000 euro netto)
 2. KRYTERIA OCENY OFERT
  Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 3. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
  Pisemnie na adres: KAJA Komputer, 67-400 Wschowa, Pocztowa 11a
  Faxem na nr: 655407121
  Email na adres:  kaja@wschowa.com.pl  
  w terminie do 15 listopada 2013 do godz. 12
 4. WYMAGANE DANE W OFERCIE
  Informacja o czasie realizacji zlecenia, okres gwarancji. Cena wykonania usługi netto w PLN. Podana cena powinny zawierać wszystkie koszty związane z wykonanym zleceniem
 5. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Zamawiający zakłada realizacje zamówienia w jednym etapie. Czas realizacji zamówienia – do 30 dni od daty podpisania umowy.
 6. INFORMACJE DODATKOWE O FINANSOWANIU PROJEKTU:
  Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach działania 8.4. programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

Polecane marki

KAJA Komputer Krzysztof Jasek

Wschowa, ul. Pocztowa 11a
Pn-Pt: 9:00 – 17:00
tel: (65) 547 60 00
handlowy@kajakom.pl

Sława, ul. Waryńskiego 43
Oddział czasowo nieczynny z zachowaniem obsługi telefonicznej i realizacją zamówień z dostawą do Klienta
tel: (65) 547 60 13
handlowy@kajakom.pl

chętnie pomogę
zadzwoń
(65) 547 6000