IX/8.4/2014 Ogłoszenie o zbieraniu ofert na budowę infrastruktury dla stacji bazowych w Łupicach i Tarnowie Jeziernym

OGŁOSZENIE O ZBIERANIU OFERT

na wykonanie instalacji sieci elektrycznej oraz infrastruktury na wieżach remiz OSP w miejscowościach Tarnów Jezierny oraz Łupice w ramach projektu:  „Budowa sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu na terenie powiatu wschowskiego”

Numer ogłoszenia: IX/8.4.2014 data zamieszczenia: 8.12.2014

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego, współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach działania 8.4. programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

I. ZAMAWIAJĄCY:

KAJA Komputer Krzysztof Jasek
67-400 Wschowa, Pocztowa 11a
NIP 697-100-64-80
tel 655407120, fax 655407121

www.kajakom.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

W trakcie realizacji projektu: Budowa sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu na terenie powiatu wschowskiego zamierzamy zlecić wykonanie:

 • instalacji sieci elektrycznej do zasilania stacji bazowej wraz z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi
 • wykonanie i montaż drabin umożliwiających montaż i serwisowanie urządzeń
 • wykonanie i montaż elementów typu maszty, szafa rozdzielcza

III. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W zakresie instalacji sieci elektrycznej należy wykonać:

 • instalację pionową o długości około 10 m, wewnętrzną od podstawy wieży do jej szczytu, wraz z uziemieniem, zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, podłączoną poprzez zabezpieczenie różnicowo prądowe i warystor

W zakresie budowy infrastruktury na wieżach należy wykonać i zamontować:

 • drabinę umożliwiającą dostęp do zainstalowanych na maszcie urządzeń ok. 10 m (Łupice)
 • maszt umożliwiające montaż anten ze stali nierdzewnej o przekroju 40mm i długości do 3m (Tarnów Jezierny mocowany do ściany wieży
 • maszt kratownicowy o wysokości 3m aluminiowy (Łupice) montowany na dachu wieży
 • szafę rozdzielczą, metalową hermetyczną (2 szt)
 • właz dachowy stalowy o kształcie kwadratu i wymiarze 50×50 cm (Łupice)

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o cenę (zamówienie poniżej 14000 euro netto)
 2. KRYTERIA OCENY OFERT
  Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 3. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
  Pisemnie na adres: KAJA Komputer, 67-400 Wschowa, Pocztowa 11a
  Faxem na nr: 655407121
  Email na adres:  kaja@schowa.com.pl  
  w terminie do 14 grudnia 2014 do godz. 15
 4. WYMAGANE DANE W OFERCIE
  Informacja o czasie realizacji zlecenia, okres gwarancji. Cena wykonania usługi  netto w PLN. Podana cena powinny zawierać wszystkie koszty związane z wykonanym zleceniem
 5. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Zamawiający zakłada realizacje zamówienia w jednym etapie. Wymagany termin realizacji zamówienia: 29.12.2014
 6. INFORMACJE DODATKOWE O FINANSOWANIU PROJEKTU:
  Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach działania 8.4. programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

Polecane marki

KAJA Komputer Krzysztof Jasek

Wschowa, ul. Pocztowa 11a
Pn-Pt: 9:00 – 17:00
tel: (65) 547 60 00
handlowy@kajakom.pl

Sława, ul. Waryńskiego 43
Oddział czasowo nieczynny z zachowaniem obsługi telefonicznej i realizacją zamówień z dostawą do Klienta
tel: (65) 547 60 13
handlowy@kajakom.pl

chętnie pomogę
zadzwoń
(65) 547 6000