Odsłony III/8.4/2014 Zapytanie o cenę wykonania badań geologicznych

OGŁOSZENIE O ZBIERANIU OFERT NA

wykonanie usług w ramach projektu: Budowa sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu na terenie powiatu wschowskiego.

Numer ogłoszenia: III/8.4/2014 data zamieszczenia: 15 lipca 2014

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego, współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach działania 8.4. programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

KAJA Komputer Krzysztof Jasek
67-400 Wschowa, Pocztowa 11a
NIP 697-100-64-80
tel 655407120, fax 655407121
www.kajakom.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

W trakcie realizacji projektu: Budowa sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu na terenie powiatu wschowskiego zamierzamy zlecić wykonanie badań geologicznych i opracowanie dokumentacji geologicznej dla działek wybranych jako lokalizacje dla masztów telekomunikacyjnych. Zamawiający zamierza zlecić wykonanie:

  • do 10 badań geologicznych wraz z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do opracowania projektów budowlanych

III. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Działki dla których ma zostać opracowana dokumentacja geologiczna zostaną wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie znajdować się będą na terenie powiatu wschowskiego (tj gminy Sława, Szlichtyngowa i Wschowa). Zleceniobiorca ma wykonać niezbędne badania i opracować dokumentację, która będzie kompletna i wystarczająca do wykonania projektów budowlanych na posadowienie masztów telekomunikacyjnych, oraz uzyskać wymagane zgody i akceptacje opracowanej dokumentacji geologicznej dla wskazanych działek w wymagany aktualnymi przepisami budowlanymi sposób.

Uzyskanie zgód właścicieli gruntów na przeprowadzenie badań należy do Zamawiającego.

Przeprowadzone badania i opracowana dokumentacja ma umożliwić posadowienie masztów kratownicowych o wysokościach do 15m i wadze wraz z urządzeniami do 150kg. Powierzchnia działek będzie miała wartość około 25m2

Zleceniodawca zobowiązany jest do pozostawienia terenu na którym przeprowadzi badania w stanie niezniszczonym.

Zleceniodawca zobowiązuje się do wykonania zlecenia do 14 dni od podpisania umowy.

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  1. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o cenę (zamówienie poniżej 14000 euro netto)
  2. Kryteria oceny ofert: ofert: najniższa cena.

V. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Pisemnie na adres: KAJA Komputer, 67-400 Wschowa, Pocztowa 11a
Faxem na nr: 655407121
Email na adres:  kaja@wschowa.com.pl
w terminie do 22 lipca 2014 do godz. 15

VI. WYMAGANE DANE W OFERCIE

  • Cena jednostkowa usługi obejmującej wykonanie badań oraz opracowanie dokumentacji netto w PLN.
  • Czas realizacji usługi (jednostkowego badania wraz z opracowaniem dokumentacji)

VII. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamawiający zakłada realizację zamówienia maksymalnie w trzech etapach. Zamawiający dopuszcza (a Zleceniodawca akceptuje) zmianę ilości zlecanej usługi.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE O FINANSOWANIU PROJEKTU:

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach działania 8.4. programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

 

Prosimy o składanie ofert przy użyciu załączonego FORMULARZA

Polecane marki

KAJA Komputer Krzysztof Jasek

Wschowa, ul. Pocztowa 11a
Pn-Pt: 9:00 – 17:00
tel: (65) 547 60 00
handlowy@kajakom.pl

Sława, ul. Waryńskiego 43
Oddział czasowo nieczynny z zachowaniem obsługi telefonicznej i realizacją zamówień z dostawą do Klienta
tel: (65) 547 60 13
handlowy@kajakom.pl

chętnie pomogę
zadzwoń
(65) 547 6000