Ogłoszenie III/8.4/2015 o zakupie radiolinii na pasmo licencjonowane

OGŁOSZENIE O ZBIERANIU OFERT

na dostawę wraz konfiguracją kompletnych radiolinii na pasmo koncesjonowane

Numer ogłoszenia: III/8.4/2015 data zamieszczenia: 13.03.2015.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego, współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach działania 8.4. programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

I. ZAMAWIAJĄCY:

KAJA Komputer Krzysztof Jasek
67-400 Wschowa, Pocztowa 11a
NIP 697-100-64-80
tel 655407120, fax 655407121

www.kajakom.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

W trakcie realizacji projektu: Budowa sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu na terenie powiatu wschowskiego zamierzamy zlecić dostawę wraz z usługami:

 • do pięciu kompletnych zestawów radiolinii na pasmo koncesjonowane
 • zdalną pomoc w zakresie uruchomienia i konfiguracji radiolinii
 • przygotowanie wniosku do UKE w celu uzyskania pozwolenia radiowego

III. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Urządzenia powinny spełniać następujące kryteria i parametry:

Wymagania ogólne:

 • Radiolinia powinna być z systemu radioliniowego, który obsługuje pasma licencjonowane z zakresu od 10GHz do 42GHz
 • Oferta powinna być złożona na system pracujący na paśmie, dla którego możliwe jest uzyskanie pozwolenia radiowego na pracę do pięciu zestawów na terenie powiatu wschowskiego. Oferent przygotowując ofertę powinien sprawdzić dostępność minimum 14MHz wolnego pasma na danym paśmie.
 • System powinien posiadać budowę typu Full Outdoor i składać się z jednostki zewnętrznej (MDU) i Outdoorowej (ODU), przy czym jednostka zewnętrzna MDU powinna być niezależna od częstotliwości. Obie jednostki muszą być w obudowach umożliwiających instalację zestawu na maszcie.
 • System powinien oferować dwukierunkową transmisję z przepływnościami od 4Mbps do ponad 500Mbps dla pojedynczej pary urządzeń tworzących system punkt-punkt poprzez zmianę licencji. Przepustowość liczona przy ramce Ethernet o długości 1,5kB.
 • System powinien oferować możliwość pracy w trybie bez protekcji 1+0 oraz z protekcją mikrofalową typu 1+1 w jednym zestawie urządzeń.

System powinien umożliwiać pracę na modulacji 2048QAM bez wymiany zakupionego sprzętu.

Zamawiający określa najwyższą przepustowość radiolinii w danym kanale:

 • na kanał 7MHz – nie mniej niż 40Mb/s
 • na kanał 14MHz- nie mniej niż 90Mb/s
 • na kanał 28MHz – nie mniej niż 240Mb/s
 • na kanał 56MHz – nie mniej niż 500Mb/s

W/w przepustowości radiolinii liczone są dla ramek Ethernet o długości 1,5 kB.

Pasmo częstotliwości na jakich pracuje radiolinia musi umożliwiać zestawienie połączeń na odległości do 20 km przy wyżej określonych przepustowościach.

OUTDOOR UNIT (MDU) 

 • Urządzenie wewnętrzne powinno zapewniać dostęp do wszelkich interfejsów (ruchowych, zasilających, radiowych, etc) bez konieczności zdejmowania lub rozkręcania obudowy urządzenia;
 • Zarządzanie radiolinią (sieć DCN) powinno wykorzystywać technologię IP.
 • System powinien oferować co najmniej jeden port 10/100/1000Base-T – elektryczny oraz minimum 2 porty SFP 1000Base-X – optyczne ( nie dopuszcza się aby porty działały zamiennie)
 • Wymaga się aby każda jednostka MDU wyposażona była w dwie karty radiowe, umożliwiające podłączenie dwóch jednostek.

OUTDOOR UNIT (ODU)

 • System powinien oferować wsparcie dla Class of Service (CoS) zgodnie z IEEE 802.1p.
 • System powinien oferować obsługę 8 klas usług (8 kolejek wg. IEEE 802.1D lub 802.1Q).
 • Zarządzanie radiolinią w pełnym zakresie powinno odbywać się za pomocą przeglądarki WWW.
 • System powinien oferować możliwość obsługi QoS na podstawie informacji zawartych w ramce Ethernetowej (PCP), IP (DSCP) lub MPLS (EXP).
 • Zaoferowany system powinien oferować możliwość pracy w trybie bez protekcji 1+0 oraz z protekcją mikrofalową typu 1+1 w jednym IDU.
 • System powinien oferować możliwość pracy w trybie XPIC (2+0).

NATYWNY ETHERNET

 • Natywny Ethrenet jest rozumiany jako transport Ethernetu na interfejsie radiowym bez wykorzystania innych technologii jak PDH SDH.
 • System powinien oferować transport natywnego Ethernetu w kanałach o szerokości (ETSI) 7-56MHz z przepływnością do powyżej 500Mbps.

MODULACJA ADAPTACYJNA

 • System powinien oferować bezprzerwową modulację adaptacyjną, która zapewni automatyczną zmianę modulacji odpowiednio do warunków propagacyjnych.
 • Modulacja Adaptacyjna powinna być dostępna w kanałach o szerokości (ETSI) 7-56MHz.
 • Zmiany schematu modulacji w funkcjonalności Modulacji Adaptacyjnej powinny następować bez przerwy w ruchu zarówno dla części PDH jak i części ruchu Ethernet o wysokim priorytecie.

ANTENY

 • System powinien oferować anteny paraboliczne, gotowe do montażu, umożliwiające uzyskanie zasięgu 15km.

USŁUGA KONFIGURACJI

 • dostawca udzieli wsparcia telefonicznego wraz ze zdalną konfiguracją dostarczonego sprzętu w trakcie procesu uruchomienia radiolinii oraz w trakcie okresu gwarancyjnego w trakcie ich eksploatacji.

GWARANCJA

 • minimum 24 msc. gwarancji z opcją dostawy sprzętu zastępczego na czas naprawy.

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o cenę (zamówienie poniżej 14000 euro netto).
 2. KRYTERIA OCENY OFERT
  Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 3. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
  Pisemnie na adres: KAJA Komputer, 67-400 Wschowa, Pocztowa 11a
  Faxem na nr: 655407121
  Email na adresy:  kaja@wschowa.com.pl , internet@kajakom.pl
  w terminie do 19 marca 2015 do godz. 15
 4. WYMAGANE DANE W OFERCIE
  Informacja o czasie realizacji zlecenia, okres gwarancji. Cena wykonania usługi  netto w PLN. Podana cena powinny zawierać wszystkie koszty związane z wykonanym zleceniem.
 5. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  Zamawiający zakłada realizacje zamówienia w jednym etapie. Wymagany termin realizacji zamówienia: 27.03.2015. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zakupionych urządzeń.
 6. INFORMACJE DODATKOWE O FINANSOWANIU PROJEKTU:
  Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach działania 8.4. programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

Prosimy o składanie ofert przy użyciu załączonego FORMULARZA

Polecane marki

KAJA Komputer Krzysztof Jasek

Wschowa, ul. Pocztowa 11a
Pn-Pt: 9:00 – 17:00
tel: (65) 547 60 00
handlowy@kajakom.pl

Sława, ul. Waryńskiego 43
Oddział czasowo nieczynny z zachowaniem obsługi telefonicznej i realizacją zamówień z dostawą do Klienta
tel: (65) 547 60 13
handlowy@kajakom.pl

chętnie pomogę
zadzwoń
(65) 547 6000