OGŁOSZENIE O ZBIERANIU OFERT na wykonanie usługi budowy przyłącza telekomunikacyjnego w technologii światłowodowej w ramach projektu: Budowa sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu na terenie powiatu wschowskiego

OGŁOSZENIE O ZBIERANIU OFERT

na wykonanie usługi budowy przyłącza telekomunikacyjnego w technologii światłowodowej w ramach projektu: Budowa sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu na terenie powiatu wschowskiego.

Numer ogłoszenia: II/8.4/2013 data zamieszczenia: 15.10.2013

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego, współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach działania 8.4. programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

I. ZAMAWIAJĄCY:

KAJA Komputer Krzysztof Jasek
67-400 Wschowa, Pocztowa 11a
NIP 697-100-64-80
tel 655407120, fax 655407121

www.kajakom.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

W trakcie realizacji projektu: Budowa sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu na terenie powiatu wschowskiego zamierzamy zlecić wykonanie:

 • przyłącza telekomunikacyjnego pomiędzy węzłem dystrybucyjnym we Wschowie, ul Pocztowa 11a a punktem dystrybucyjnym we Wschowie, ul. Plac Farny (wieża kościelna) w technologii światłowodowej

III. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 • Budowa przyłącza ma zostać wykonana z wykorzystaniem tam gdzie jest to możliwe kanalizacji teletechnicznej TP.
 • Na odcinku od zakończenia istniejącej kanalizacji TP należy wybudować własną instalację doziemną
 • Pomiędzy zakończeniami sieci ma zostać ułożony kabel światłowodowy (minimalnie 8 włóknowy)
 • Wykonawca ma wykonać zakończenia kabla oraz dostarczyć urządzenia aktywne pozwalające na transmisję pasma 1GB/s
 • Wykonawca w ramach działania ma wykonać niezbędną dokumentację projektową:
 1. na potrzeby TP (właściciela kanalizacji teletechnicznej)
 2. związaną z budową przyłącza telekomunikacyjnego od zakończenia kanalizacji TP do budynków
 3. Zakres prac związanych z wykonaniem przyłącza:

 

LP. Czynność Jednostka Ilość
1. Wykonanie przekopu otwartego gr. Kat. III – rura RHDPEp 110/6,3 m 13
2. Wykonanie przecisku gr. Kat. III – rura RHDPEp 110/6,3 m 12
3. Budowa rurociągu doziemnego – rura HDPE40/3,7 m 80
4. Umocowanie rurki HDPE40/3,7 na ścianie – cegła m 15
5. Wciąganie kabla 8×50/125 8J -fi8mm do kanalizacji TP – otwór cz. Zajęty m 160
6. Wciąganie kabla 8×50/125 8J -fi8mm do przepustów – otwór wolny m 25
7. Wciąganie kabla 8×50/125 8J -fi8mm do rurki HDPE 40/3,7 – otwór wolny m 95
8. Wprowadzenie kabla OTK do budynku szt. 1
9. Odtworzenie nawierzchni z płyt granitowych m2 80
10. Odtworzenie nawierzchni z kostki granitowej m2 20

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1.
 Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o cenę (zamówienie poniżej 14000 euro netto)

2. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
Pisemnie na adres: KAJA Komputer, 67-400 Wschowa, Pocztowa 11a
Faxem na nr: 655407121
Email na adres:  kaja@wschowa.com.pl
w terminie do 29 października 2013 do godz. 12

4. WYMAGANE DANE W OFERCIE
Informacja o czasie realizacji zlecenia, okres gwarancji, producencie i typie zaproponowanych urządzeń oraz kabla. Cena wykonania przyłącza netto w PLN. Podana cena powinny zawierać wszystkie koszty związane z dostarczeniem urządzeń oraz wykonaniem instalacji do wskazanych lokalizacji

5. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający zakłada realizacje zamówienia w jednym etapie.

6. INFORMACJE DODATKOWE O FINANSOWANIU PROJEKTU:
Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach działania 8.4. programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

 ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA:

 1. Czy inwestor posiada uzgodnienia z TP w zakresie zgody na udostępnienie oraz wykorzystanie kanalizacji technicznej wymienionej w pkt III specyfikacji.

ODPOWIEDŹ:

 • Uzyskanie warunków technicznych na udostępnienie kanalizacji TP będzie w zakresie działań inwestora, proszę jednak uwzględnić w wycenie opracowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy z TP.

Polecane marki

KAJA Komputer Krzysztof Jasek

Wschowa, ul. Pocztowa 11a
Pn-Pt: 9:00 – 17:00
tel: (65) 547 60 00
handlowy@kajakom.pl

Sława, ul. Waryńskiego 43
Oddział czasowo nieczynny z zachowaniem obsługi telefonicznej i realizacją zamówień z dostawą do Klienta
tel: (65) 547 60 13
handlowy@kajakom.pl

chętnie pomogę
zadzwoń
(65) 547 6000