V/8.4/2014 Zapytanie o cenę usług geodezyjnych

OGŁOSZENIE O ZBIERANIU OFERT NA

wykonanie usług w ramach projektu: Budowa sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu na terenie powiatu wschowskiego.

Numer ogłoszenia: V/8.4/2014 data zamieszczenia: 4 sierpnia 2014

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego, współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach działania 8.4. programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

I. ZAMAWIAJĄCY:

KAJA Komputer Krzysztof Jasek
67-400 Wschowa, Pocztowa 11a
NIP 697-100-64-80
tel 655407120, fax 655407121
www.kajakom.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

W trakcie realizacji projektu: Budowa sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu na terenie powiatu wschowskiego zamierzamy zlecić wykonanie prac geodezyjnych i opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek wybranych jako lokalizacje dla masztów telekomunikacyjnych. Zamawiający zamierza zlecić wykonanie:

  • do 10 podziałów i wyznaczeń granic działek wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji geodezyjnej (w tym również map) do opracowania projektów budowlanych i wykonaniem działań inwentaryzacyjnych – jeśli takie będą wymagane w toku postępowania.

III. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Działki dla których granice mają  zostać wyznaczone zostaną wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie znajdować się będą na terenie powiatu wschowskiego (tj gminy Sława, Szlichtyngowa i Wschowa). Zleceniobiorca ma wykonać wyznaczenie granic i opracować dokumentację, która będzie kompletna i wystarczająca do wykonania projektów budowlanych na posadowienie masztów telekomunikacyjnych, oraz uzyskać wymagane zgody i akceptacje opracowanej dokumentacji geodezyjnej dla wskazanych działek w wymagany aktualnymi przepisami budowlanymi sposób.

Uzyskanie zgód właścicieli gruntów na prace geodezyjne należy do Zamawiającego.

Przeprowadzone działania i opracowana dokumentacja ma umożliwić opracowanie projektu budowlanego i posadowienie masztów kratownicowych o wysokościach do 15m i wadze wraz z urządzeniami do 150kg. Powierzchnia działek będzie miała wartość około 25m2 – wymiary ok. 5mx5m

Zleceniodawca zobowiązany jest do pozostawienia terenu na którym przeprowadzi badania w stanie niezniszczonym.

Zleceniodawca zobowiązuje się do wykonania zlecenia do 14 dni od podpisania umowy.

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  1. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o cenę (zamówienie poniżej 14000 euro netto)
  2. Kryteria oceny ofert: ofert: najniższa cena.

V. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Pisemnie na adres: KAJA Komputer, 67-400 Wschowa, Pocztowa 11a
Faxem na nr: 655407121
Email na adres kaja@wschowa.com.pl

w terminie do 15 sierpnia 2014 do godz. 15

VI. WYMAGANE DANE W OFERCIE

Cena jednostkowa usługi obejmującej wykonanie badań oraz opracowanie dokumentacji netto w PLN.

Czas realizacji usługi (jednostkowego badania wraz z opracowaniem dokumentacji)

VII. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamawiający zakłada realizację zamówienia maksymalnie w trzech etapach. Zamawiający dopuszcza (a Zleceniodawca akceptuje) zmianę ilości zlecanej usługi.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE O FINANSOWANIU PROJEKTU:

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach działania 8.4. programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

Prosimy o składanie ofert przy użyciu załączonego FORMULARZA

Polecane marki

KAJA Komputer Krzysztof Jasek

Wschowa, ul. Pocztowa 11a
Pn-Pt: 9:00 – 17:00
tel: (65) 547 60 00
handlowy@kajakom.pl

Sława, ul. Waryńskiego 43
Oddział czasowo nieczynny z zachowaniem obsługi telefonicznej i realizacją zamówień z dostawą do Klienta
tel: (65) 547 60 13
handlowy@kajakom.pl

chętnie pomogę
zadzwoń
(65) 547 6000