VI/8.4/2014 Zapytanie o cenę budowy sieci w budynkach mieszkalnych

OGŁOSZENIE O ZBIERANIU OFERT NA

wykonanie instalacji sieci abonenckiej oraz infrastruktury w blokach mieszkalnych w miejscowości Tylewice w ramach projektu: Budowa sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu na terenie powiatu wschowskiego.

Numer ogłoszenia: VI/8.4/2014 data zamieszczenia: 10 listopada 2014

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego, współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach działania 8.4. programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

I. ZAMAWIAJĄCY:

KAJA Komputer Krzysztof Jasek
67-400 Wschowa, Pocztowa 11a
NIP 697-100-64-80
tel 655407120, fax 655407121
www.kajakom.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

W trakcie realizacji projektu: Budowa sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu na terenie powiatu wschowskiego zamierzamy zlecić wykonanie:

 • instalacji sieci w technologii Ethernet kat.5e z zakończeniami w mieszkaniach
 • wykonanie instalacji elektrycznej dla urządzeń aktywnych
 • instalacji  masztów wraz z ich uziemieniem do istniejącej instalacji odgromowej

Instalacja ma zostać wykonana w blokach 72d i 72e w miejscowości Tylewice, gmina Wschowa.

III. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 W zakresie instalacji sieci ethernet należy wykonać:

 • instalację pionową w budynkach dwukondygnacyjnych , wewnętrzną, z instalacją gniazd RJ45 w 24 lokalach mieszkalnych w sześciu klatkach schodowych, w dwóch blokach mieszkalnych
 • przewody należy prowadzić w listwach ochronnych, natynkowe gniazda RJ45 mają zostać zamontowane w uzgodnionych z mieszkańcami miejscach w każdym z lokali
 • przewidziany jest jeden punkt krosowniczy na blok w piwnicy bloku pod środkową klatką schodową, który ma zostać zabezpieczony szafką umożliwiającą instalację wewnątrz switcha oraz zasilaczy.
 • na dach każdego z bloków ma być doprowadzona sieć Ethernet z punktu krosowniczego

W zakresie instalacji sieci elektrycznej należy wykonać:

 • doprowadzenie napięcia 230V do szafy rozdzielczej z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym i przeciwprzepięciowym
 • uziemienie instalacji

W zakresie instalacji  masztów należy wykonać:

 • instalacji masztów o wysokości do 3m na dachach każdego z budynków
 • podłączenie masztów do instalacji odgromowej

W pozostałym zakresie do wykonawcy należy:

 • uprzątnięcie terenu na którym prowadzone były prace oraz przywrócenie miejsc w których prowadzone były prace do stanu początkowego
 • dostarczenie wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania w/w prac
 • wykonanie zlecenia do 21 dni od podpisania umowy.

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o cenę (zamówienie poniżej 14000 euro netto)
 2. Kryteria oceny ofert: ofert: najniższa cena.

V. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Pisemnie na adres: KAJA Komputer, 67-400 Wschowa, Pocztowa 11a
Faxem na nr: 655407121
Email na adres kaja@wschowa.com.pl

w terminie do 17 listopada 2014 do godz. 15

VI. WYMAGANE DANE W OFERCIE

 • Cena jednostkowa usługi obejmującej wykonanie badań oraz opracowanie dokumentacji netto w PLN.
 • Czas realizacji usługi (jednostkowego badania wraz z opracowaniem dokumentacji)

VII. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamawiający zakłada realizację zamówienia maksymalnie w trzech etapach. Zamawiający dopuszcza (a Zleceniodawca akceptuje) zmianę ilości zlecanej usługi.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE O FINANSOWANIU PROJEKTU:

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach działania 8.4. programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

Prosimy o składanie ofert przy użyciu załączonego FORMULARZA

Polecane marki

KAJA Komputer Krzysztof Jasek

Wschowa, ul. Pocztowa 11a
Pn-Pt: 9:00 – 17:00
tel: (65) 547 60 00
handlowy@kajakom.pl

Sława, ul. Waryńskiego 43
Oddział czasowo nieczynny z zachowaniem obsługi telefonicznej i realizacją zamówień z dostawą do Klienta
tel: (65) 547 60 13
handlowy@kajakom.pl

chętnie pomogę
zadzwoń
(65) 547 6000