VII/8.4/2014 Ogłoszenie o przetargu na dostawę stacji bazowych WIMAX wraz z urządzeniami klienckimi

OGŁOSZENIE O ZBIERANIU OFERT

na zakup i dostawę urządzeń w ramach projektu: Budowa sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu na terenie powiatu wschowskiego

Numer ogłoszenia:  VII/8.4/2014 data zamieszczenia: 24.11.2014

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego, współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach działania 8.4. programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

I. ZAMAWIAJĄCY:

KAJA Komputer Krzysztof Jasek
67-400 Wschowa, Pocztowa 11a
NIP 697-100-64-80
tel 655407120, fax 655407121

www.kajakom.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

W trakcie realizacji projektu: Budowa sieci szerokopasmowej dostępu do Internetu na terenie powiatu wschowskiego zamierzamy zakupić:

 • 3 nowe, kompletne stacje bazowe WiMax, wraz z antenami, okablowaniem i oprogramowaniem
 • do 50 stacji klienckich WiMax typu zewnętrznego

III. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

STACJE BAZOWE:

Stacje bazowe systemu radiowego mają za zadanie zapewniać komunikacje dla jednostek abonenckich w zakresie przepływności do 10 Mbps na terminal abonencki. System musi zapewnić łączność TCP/IP do terminali abonenckich umieszczonych w podłączanych jednostkach. Stacje bazowe muszą zapewniać przepływność sektora w kierunku do abonenta nie mniejszą niż 21Mbps i w kierunku od abonenta nie mniejszą niż 4 Mbps dla najwyższej modulacji w kanale 7 Mhz. Stacja bazowa Wimax musi spełniać następujące wymagania techniczne:

 • praca w paśmie licencjonowanym w zakresie 3.4GHz – 3.6GHz
 • wykorzystanie kanałów radiowych o szerokości pasma 3.5; 5, 7 i 10 MHz
 • system musi być zgodny z 802.16e-2005 oraz umożliwiać programową zmianę technologii z 802.16e do TD-LTE bez konieczności wymiany sprzętu
 • zasięg maksymalny nie mniej niż 20 km
 • moc transmisji co najmniej 36dBm
 • interfejs stacji bazowej min. 2 x 1000BaseT oraz port światłowodowy
  •  maksymalna sumaryczna (UL+DL) wydajność netto na protokole TCP/IP dla sektora nie mniej niż 38Mbps netto dla kanału 10MHz
  • obsługa modulacji QPSK, QAM16, QAM64 z kodowaniem 5/6
  • ilość mobilnych jednostek abonenckich nie mniejsza niż 255 na sektor stacji bazowej
  • system powinien wspierać podział ramki radiowej TDD w proporcjach  2:1 (29:18), 3:2 (32:15)
  • co najmniej 5 klasy priorytetów dla usług sieciowych
  • zapewnienie jakości transmisji (QoS) dla każdej z usług sieciowych poprzez osobno konfigurowalne parametry
  • zarządzanie błędami z centralnego punktu poprzez protokół SNMP
  • zarządzanie konfiguracją z centralnego punktu za pomocą XML/SOAP
  • możliwość przydzielania poziomów uprawnień dla użytkowników zarządzających systemem
  • możliwość aktualizacji firmware za pomocą TFTP
  • adaptacyjna modulacja/kodowanie

stacja bazowa powinna mieć możliwość zmiany z jednej modulacji/schematu kodowania na drugi na podstawie serii w DL i UL

 • stacja bazowa powinna dynamicznie dopasowywać modulację/kodowanie biorąc pod uwagę stosunek sygnału do szumu (SNR) aktualnego linku radiowego w DL i UL
 • stacja bazowa powinna dopasować dynamicznie modulację/kodowanie na podstawie ilości błędów transmisji (BER/PER) w linku radiowym w UL i DL
 • algorytm adaptacyjnej modulacji powinien uwzględniać różne wymagania eksploatacyjne (BER i czas opóźnienia). Dostawca powinien wyjaśnić jak to jest realizowane.
 • harmonogram
 • stacja bazowa powinna wspierać zaawansowane techniki harmonogramu ze szczególnym wsparciem dla proporcjonalnego obciążenia harmonogramu w celu wyeliminowania nienasycenia sektora ze względu na odległych użytkowników
 • wsparcie dla schematów 2×2/4×2
 • posiadanie rozwiązanie technologii MIMO A i B
 • możliwość stosowania anten o dualnej polaryzacji
  • Stacja bazowa systemu musi posiadać kompaktową obudowę przystosowaną do instalacji zewnętrznych (tzw. rozwiązanie „All Outdoor”)
  • system musi posiadać możliwość pracy w warunkach braku widoczności radiowej zrealizowanej w oparciu o modulację OFDM/OFDMA
  • system musi wspierać usługi głosowe VoIP w oparciu o protokół SIP
  • stacja bazowa powinna obsługiwać HARQ
  • stacja bazowa powinna obsługiwać co najmniej 16 jednoczesnych kanałów HARQ
  • konfiguracja modułu radiowego 2×4 (Tx/Rx) przy użyciu anteny typu diveristy 4-rzędu
  • system powinien obsługiwać IP-CS i ETH-CS
  • system powinien obsługiwać metodę autentykacji EAP  TLS
  • system powinien być zgodny ze standardem ETSI (EMC- EN 301 489-1/4,  bezpieczeństwo- EN 60950-1, UL 60590-1 i Radio- EN 302 326)
  • jednostka zewnętrzna powinna pracować w temperaturze  -40oC do 55oC

URZĄDZENIA KLIENCKIE:

 • urządzenie klienckie w obudowie outdoor
 • praca w paśmie 3,4 GHz – 3,6 GHz
 • wspierane modulacje: QPSK, 16-QAM, 64-QAM
 • urządzenie musi być zgodne z 802.16e-2005 oraz umożliwiać programową zmianę technologii z 802.16e do TD-LTE bez konieczności wymiany sprzętu

WARUNKI DODATKOWE:

Wymagane jest udzielenie przez dostawcę minimalnie 12 msc gwarancji na dostarczony sprzęt, wraz z zapewnieniem wsparcia technicznego w uruchomieniu i konfiguracji sprzętu w okresie gwarancyjnym.

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o cenę (zamówienie powyżej 14000 euro netto)

2. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
Pisemnie na adres: KAJA Komputer, 67-400 Wschowa, Pocztowa 11a
Faxem na nr: 655407121
Email na adres:  kaja@wschowa.com.pl
w terminie do 1 grudnia 2014 do godz. 15

4. WYMAGANE DANE W OFERCIE

 • informacje o producencie, oznaczenie producenta, nazwa i model urządzenia, okres gwarancji, czas realizacji zamówienia, okres ważności oferty.
 • cena jednostkowa urządzenia netto w PLN . Dopuszczamy składanie oferty cenowej w EURO oraz USD.

5. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający zakłada realizacje zamówienia w jednym etapie. Zamawiający dopuszcza zmianę ilości zamawianego sprzętu.

6. INFORMACJE DODATKOWE O FINANSOWANIU PROJEKTU:
Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach działania 8.4. programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

 

Prosimy o składanie ofert przy użyciu załączonego FORMULARZA

Polecane marki

KAJA Komputer Krzysztof Jasek

Wschowa, ul. Pocztowa 11a
Pn-Pt: 9:00 – 17:00
tel: (65) 547 60 00
handlowy@kajakom.pl

Sława, ul. Waryńskiego 43
Oddział czasowo nieczynny z zachowaniem obsługi telefonicznej i realizacją zamówień z dostawą do Klienta
tel: (65) 547 60 13
handlowy@kajakom.pl

chętnie pomogę
zadzwoń
(65) 547 6000