Wyjaśnienia dotyczące zapytania IV/8.4./2014 o dostawę, i wybudowanie masztów telekomunikacyjnych na terenie gminy Szlichtyngowa

Poniżej przedstawiam zapytania dotyczące zapytania IV/8.4./2014 o dostawę, i wybudowanie masztów telekomunikacyjnych na terenie gminy Szlichtyngowa jakie wpłynęły po ogłoszeniu zapytania wraz z odpowiedziami:

Czy jest łatwy dojazd do miejsca, w którym ma stanąć wieża?

Do każdego z miejsc jest możliwy dojazd w zasadzie każdego rodzaju pojazdem. Nie ma żadnych utrudnień.

Proszę potwierdzić, ze wycena nie obejmuje montażu ogrodzenia.

Wycenia nie obejmuje montażu i dostawy ogrodzenia

Ile urządzeń jest do zamontowania (wizowania) na każdej z wież?

Dwa zakończenia radiolinii oraz trzy stacje bazowe WiFi. Wizowanie nie jest konieczne. Wykonawca będzie tylko zobowiązany do ustawienia anten radiolinii tylko na montowanej wieży – bez konieczności regulacji anten na odległych zakończeniach, które będą wcześniej włączone i skonfigurowane do pracy z montowanymi przez wykonawcę antenami.

Czy przyłącze energetyczne ma być zwykłym przyłączem pod licznik?

Tak.

Czy przyłącze 25m ma być linią napowietrzną czy podziemną?

W każdej z wybranych lokalizacji istnieje możliwość wykonania linii doziemnej. W sytuacji uzasadnionej zamawiający dopuszcza również linię napowietrzną.

Z jakim zakładem energetycznym ma być umowa ?

Dostawcami energii elektrycznej będą sąsiedzi – tj. Urząd Gminy Szlichtyngowa oraz inna osoba prywatna. Zamawiający dysponuje zgodą właścicieli działek na przyłączenie się do ich sieci na zasadach podlicznika.

Czy przyłącze do sieci niskiego (230V) czy wysokiego napięcia?

Niskie napięcie (230V) – instalacja jednofazowa.

Czy będzie określony dokładny termin realizacji?

Termin realizacji zamówienia będzie zapisany w umowie. Zostanie ustalony z wybranym wykonawcą. Zamawiający wstępnie zakłada realizację zamówienia do 60 dni od daty udostępnienia niezbędnych dla wykonawcy informacji i zasobów.

Kto jest dostawcą energii w rejonie obejmującym działki, na których stoją wieże? Od kogo/czego trzeba będzie robić to przyłącze? Czy od osób prywatnych czy od słupa energetycznego?

Dostawcami energii elektrycznej będą sąsiedzi – tj. Urząd Gminy Szlichtyngowa oraz inna osoba prywatna. Zamawiający dysponuje zgodą właścicieli działek na przyłączenie się do ich sieci na zasadach podlicznika.

Czy działki przeznaczone pod inwestycje mają WZ, czy jest plan zagospodarowania i czy w na tym terenie nie ma przeciwwskazań do stawiania masztów, typu natura 2000 lub plan zagospodarowania, który nie dopuszcza budowli powyżej 9m?

Zamawiający uzyskał wstępne zgody z Urzędu Gminy w Szlichtyngowie dotyczące lokalizacji na których mają zostać posadowione wieże. Złożony został wniosek o wykup gruntów, który będzie procesowany po pozytywnych wynikach badań geologicznych. Nie ma żadnych przeciwskazań do lokalizacji na tych terenach takich inwestycji. Do czasu wykupu gruntów zamawiający będzie miał dostęp do tych terenów na podstawie uzyskanych pozwoleń.

Kto pokryje koszty działań administracyjnych w przypadku gdy nie uzyskamy pozwolenia na budowę z powodów nie zależnych od wykonawcy?

Zamawiający nie przewiduje takiej sytuacji. Proszę o wskazanie jakie kroki poza wymienionymi w odpowiedzi na pytanie 10 powinny zostać jeszcze podjęte aby ją całkowicie wykluczyć.

Czy termin dostawy/realizacji będzie zakładał możliwość przedłużania się procesu uzyskania pozwolenia?

Zamawiający jest związany terminami wynikającymi z realizowanego projektu. W trakcie wszelkich działań administracyjnych będzie aktywnie je wspierał i monitorował. Dokładny termin realizacji zostanie ustalony z wspólnie wykonawcą a jego zmiana będzie możliwa tylko w konkretnie wymienionych w trakcie ustaleń sytuacjach.

Czy dla każdej z trzech lokalizacji inwestycji jest plan zagospodarowania, czy trzeba starać się o WZ?

Dla każdej z lokalizacji istnieje plan zagospodarowania, który nie wyklucza inwestycji jakie chcemy przeprowadzić.

WYJAŚNIENIA DODATKOWE

Po podpisaniu umowy wykonawca otrzyma od zamawiającego: gotowe badania geologiczne oraz gotowe mapy do celów projektowych i wytyczone przez geodetę działki. Na usługi geologiczne został wyłoniony wykonawca, a na usługi geodezyjne przetarg będzie ogłoszony natychmiast po uzyskaniu pozytywnych wyników badań geologicznych.

Co do uzgodnienia z dostawcą prądu – zostały już one poczynione i do dyspozycji wykonawcy będzie kontakt do lokalnej firmy (lub firm) która szybko i sprawnie takie przyłącze może wybudować.

Poniżej podaję kontakty do przykładowych lokalnych firm, które wyraziły chęć współpracy w części zadania jako podwykonawcy:

BRANŻA ELEKTRYCZNA: 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe WASIELEWSKI
p.Leon Wasielewski
tel: 603 796 646
(firma obsługuje UM Szlichtyngowa – posiada wiedzę nt instalacji elektrycznych w obiektach, które mają być miejscem przyłączenia podlicznika)

BRANŻA BUDOWLANA: 
PRO-BUD Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlana Adrian Sobecki
p. Adrian Sobecki
tel: 501 027 803
(firma budowlana ze Wschowy – posiada również kompetencje projektowe)

Krzysztof Jasek

Polecane marki

KAJA Komputer Krzysztof Jasek

Wschowa, ul. Pocztowa 11a
Pn-Pt: 9:00 – 17:00
tel: (65) 547 60 00
handlowy@kajakom.pl

Sława, ul. Waryńskiego 43
Oddział czasowo nieczynny z zachowaniem obsługi telefonicznej i realizacją zamówień z dostawą do Klienta
tel: (65) 547 60 13
handlowy@kajakom.pl

chętnie pomogę
zadzwoń
(65) 547 6000