Podpis elektroniczny

Zestaw CERTUM

Bezpieczny podpis elektroniczny w relacjach pomiędzy biznesem, administracją publiczną oraz osobami fizycznymi staje się coraz bardziej powszechny i niesie za sobą znaczące oszczędności oraz możliwość zdalnego podejmowania czynności prawnych, m.in. za pośrednictwem Internetu. Do złożenia bezpiecznego podpisu elektronicznego wystarczy posiadać zestaw do składania podpisu elektronicznego.

 Zestawy CERTUM, są dostępne w dwóch wariantach: 

 1. zestaw CERTUM standard z czytnikiem kart kryptograficznych,
 2. zestaw CERTUM bez czytnika –  dedykowanym dla osób posiadających komputer wyposażony w czytnik kart kryptograficznych.

Elementy składowe zestawów

Element zestawu Zestaw CERTUM

  standard

Zestaw CERTUM

bez czytnika

certyfikat kwalifikowany § §
certyfikat niekwalifikowany * § §
karta kryptograficzna cryptoCertum § §
czytnik USB § brak
oprogramowanie do składania podpisu elektronicznego proCertum SecureSign § §
programowanie do weryfikacji podpisu elektronicznego proCertum SecureSignVer § §
oprogramowanie do zarządzania kartą kryptograficzną proCertum CardManager § §

* zgodny ze standardem WebTrust M/TM, rozpoznawany we wszystkich rozpowszechnionych przeglądarkach internetowych na świecie oraz we wszystkich produktach firmy Microsoft.

Zastosowanie

 • kontaktów drogą elektroniczną z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, np.: podpisania wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne, podpisania deklaracji,
 • nadawania mocy prawnej dokumentom w kontaktach prawnych przez Internet (np. upoważnienia elektroniczne w ZUS),
 • pozyskiwania wypisów elektronicznych dotyczących wszystkich podmiotów gospodarczych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (pdi.cors.gov.pl),
 • podpisywania urzędowej korespondencji z podmiotami administracji publicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej,
 • składania e-deklaracji podatkowych (www.e-deklaracje.gov.pl),
 • zawierania umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej,
 • wystawiania faktur w formie elektronicznej,
 • uczestniczenia w aukcjach i przetargach elektronicznych (np. www.e-przetarg.pl),
 • podpisywania raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
 • zgłaszania drogą elektroniczną zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • składania e-deklaracji do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zalety

 • jeden certyfikat kwalifikowany służy do kontaktów z wieloma instytucjami/urzędami drogą elektroniczną,
 • możliwość załatwiania spraw urzędowych, biznesowych, cywilno-prawnych za pośrednictwem internetu oraz skrócenie czasu ich realizacji,
 • zastąpienie dotychczasowej „dyskietki” w kontaktach z ZUS przez urządzenia, które można podłączyć do standardowych portów dostępnych w każdym komputerze klasy PC (np. USB),
 • zabezpieczenie podpisanych dokumentów elektronicznych przed zmianami przez osoby nieupoważnione,
 • znacznie prostsze, szybsze i tańsze przeszukiwanie elektronicznych archiwów,
 • dostępność urzędów elektronicznych online przez 24h/dobę, 7 dni w tygodniu.

Deklaracje zgodności

Oprogramowanie wchodzące w skład zestawu CERTUM, (proCertum SecureSign i proCertum SecureSignVer) spełnia wymagania Ustawy o podpisie elektronicznym, posiada deklarację zgodności wg PN-EN 45014.

Ceny zestawów Certum

CERTUM bez czytnika CERTUM bez czytnika CERTUM standard CERTUM standard
 Okres  ważności 1 rok 2 lata 1 rok 2 lata
Cena netto zestawu 268 zł 314 zł 296 zł 359 zł

Koszty usług dodatkowych:

 • Potwierdzenie tożsamości osoby ubiegającej się o certyfikat – opłata za usługę 20,00 zł netto w siedzibie firmy lub 35,00 zł poza siedzibą
 • Konsultacyjne dotyczące procesu pozyskania certyfikatu   – opłata za usługę do 49,00 netto
 • Szkolenie przy stanowiskowe dotyczące Usług Certyfikacyjnych  – opłata za usługę do 59,00 netto
 • Wdrożenie usług certyfikacyjnych (instalacja)    – opłata za usługę do 59,00 netto
 • Dodatkowa opłata związana ze świadczeniem usług w siedzibie Klienta wraz dojazdem na terenie powiatu wschowskiego – opłata zryczałtowana do 105,00 netto za jednorazowy dojazd.

W/w dodatkowe  koszty są opcjonalne i powinny być zatwierdzone wcześniej przez klienta.

Polecane marki

chętnie pomogę
zadzwoń
(65) 547 6000